Grafická verzia

Virág Jozef, Ing.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 222069
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: tenis@isternet.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz dobrovoľník 26.5.2004 31.10.2022
Tréner, tenis (tenis) Tenisový klub Ružomberok dobrovoľník 26.5.2004 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 26.5.2004 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis (tenis) Tenisový klub Ružomberok bez zmluvy/registrácia/člen 26.5.2004 31.10.2022
Funkcionár Tenisový klub Ružomberok bez zmluvy/registrácia/člen 28.9.2018 31.10.2021
Funkcionár Stredoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 28.9.2018 31.10.2021
Funkcionár Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 28.9.2018 31.10.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 24.3.2016
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 24.3.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 26.5.2004 31.10.2022
Tréner tenis 26.5.2004 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.