Grafická verzia

Vrábel Rudolf

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 222134
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: vrabel.rudolf@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Funkcionár, tenis (tenis) Západoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 18.2.2008 31.10.2022
Funkcionár, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 18.2.2008 31.10.2022
Funkcionár, tenis (tenis) Tenisový klub Kúpele Piešťany bez zmluvy/registrácia/člen 18.2.2008 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 7.9.2016
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 7.9.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 14.1.2004 31.10.2018
Športový rozhodca tenis 20.4.2004 30.4.2017

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.