Grafická verzia

Wachter Igor, Ing. PhD.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 222181
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: igorwachter@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 22.1.2004
Iný športový odborník, tenis Slovenský tenisový zväz dobrovoľník 25.8.2021 31.10.2021
Iný športový odborník, tenis TC EMPIRE Trnava a.s. dobrovoľník 25.8.2021 31.10.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 9.2.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 20.10.2014 31.10.2018

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.