Grafická verzia

Wolfová Nella

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 222196
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: dana.wolfova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 20.2.2018
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenis - Bedminton klub Dunajská Lužná bez zmluvy/registrácia/člen 6.11.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.