Grafická verzia

Zalubil Zdenko

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 222225
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: kompas@atletika.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Športový klub ŠK Skalica bez zmluvy/registrácia/člen 14.1.2004
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 14.1.2004
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 22.11.2006 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis (tenis) Športový klub ŠK Skalica bez zmluvy/registrácia/člen 22.11.2006 31.10.2022
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2018
Tréner, tenis Športový klub ŠK Skalica dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru 28.11.2019 31.10.2021
Tréner, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 28.11.2019 31.10.2021
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Športový klub ŠK Skalica bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.9.2020


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 22.11.2006 31.10.2022
Tréner tenis 28.11.2019 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.