Grafická verzia

Zelinová Dominika

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 222268
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: lubor.zelina@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) TENISOVÁ AKADÉMIA EDMUND PAVLÍK BANSKÁ BYSTRICA, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 20.9.2016
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 20.9.2016
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2018
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Bežecký športový klub Banská Bystrica bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.