Grafická verzia

Zeman Stanislav

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 222273
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: jarzem@post.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 18.1.2011
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 5.12.2018 31.10.2021
Športový rozhodca, tenis (tenis) Tenisový klub Levice bez zmluvy/registrácia/člen 5.12.2018 31.10.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 12.6.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 1.12.2018 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.