Grafická verzia

Zloch Matej

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 222286
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: zuzanazlochova@seznam.cz
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 27.4.2012
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub TC MERY Academy Holíč bez zmluvy/registrácia/člen 19.10.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.