Grafická verzia

Nováček Adam

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 222746
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: novacek@nomi.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: SK26 0200 0000 0025 1730 8656

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 29.11.2013
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Športový klub Nomiland bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub Čingov 2008 bez zmluvy/registrácia/člen 17.6.2016
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 17.6.2016
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 20.12.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.