Grafická verzia

Onofrej Erik

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 222844
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: erik.onofrej1@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 30.3.2007
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Slovenská lyžiarska asociácia bez zmluvy/registrácia/člen 15.12.2015
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub GAME, SET, MATCH Prešov, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 14.11.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník tenis 25.2.2017 16.11.2019
Tréner tenis 27.10.2018 31.10.2020
Športový rozhodca tenis 17.11.2019 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Erik Onofrej
IČO: 53305264
Miesto podnikania: Zimná ulica 760/16, 082 52 Dulova Ves, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 11.9.2020

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.