Grafická verzia

Orviský Ivan

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 222879
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: ivan.orvisky@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, tenis Slovenský tenisový zväz dobrovoľník 7.2.2005 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis Tenisový klub Kúpele Piešťany dobrovoľník 7.2.2005 31.10.2022
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 9.5.2012
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub Kúpele Piešťany bez zmluvy/registrácia/člen 5.11.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 4.5.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 7.2.2005 31.10.2022
Tréner tenis 16.2.2005 31.10.2020

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Ivan Orviský
IČO: 35239476
Miesto podnikania: Cintorínska 2718/45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika


Právny stav Od Do
pozastavenie podnikania 30.5.2020 30.5.2021
oprávnenie na podnikanie 18.10.2018

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.