Grafická verzia

Paluš Radovan

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 222945
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: radopalus@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 30.3.2009
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz dobrovoľník 6.5.2010 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis (tenis) Tenisový klub Dúbravka dobrovoľník 6.5.2010 31.10.2022
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub Dúbravka bez zmluvy/registrácia/člen 31.10.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 7.6.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 6.5.2010 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.