Grafická verzia

Pátková Zuzana

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 222993
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: sportnavigator@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 14.2.2005 31.10.2022
Tréner, tenis Tenisový klub Slávia STU Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 14.2.2005 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 12.4.2005 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 16.6.2016
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 16.6.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 14.2.2005 31.10.2022
Športový rozhodca tenis 12.4.2005 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Zuzana Pátková
IČO: 41328655
Miesto podnikania: Rázusovo nábrežie 152/6, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 9.11.2021
ukončenie podnikania 1.11.2020
oprávnenie na podnikanie 1.1.2017 31.10.2020

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.