Grafická verzia

Pavličko Peter

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 223024
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: sokolpresov@yahoo.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 18.2.2005 31.10.2023
Tréner, tenis TJ Sokol Prešov bez zmluvy/registrácia/člen 18.2.2005 31.10.2023
Funkcionár TJ Sokol Prešov bez zmluvy/registrácia/člen 15.10.2018 31.10.2022
Funkcionár Východoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 15.10.2018 31.10.2022
Funkcionár Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 15.10.2018 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 6.9.2017
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 6.9.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 20.8.2004 31.10.2021
Tréner tenis 18.2.2005 31.10.2023

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.