Grafická verzia

Pavlovčík Milan

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 223036
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: mip.ten@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz dobrovoľník 26.5.2004 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis (tenis) 1. Tenisový klub Humenné dobrovoľník 26.5.2004 31.10.2022
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 14.2.2005 31.10.2023
Tréner, tenis 1. Tenisový klub Humenné dobrovoľník 14.2.2005 31.10.2023
Funkcionár 1. Tenisový klub Humenné bez zmluvy/registrácia/člen 18.2.2008 31.10.2023
Funkcionár Východoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 18.2.2008 31.10.2023
Funkcionár Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 18.2.2008 31.10.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 9.2.2017
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 9.2.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 26.5.2004 31.10.2022
Tréner tenis 14.2.2005 31.10.2023

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.