Grafická verzia

Baján Juraj

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 224105
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: capy63@freemail.hu
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, motocyklový šport Slovenská motocyklová federácia bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.2015
Iný športový odborník, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 20.2.2020 31.10.2021
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 24.2.2020 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 10.3.2020


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník motocyklový šport 25.3.2017 31.12.2018
Iný športový odborník tenis 20.2.2020 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.