Grafická verzia

Šebesta Oliver

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 225804
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: andrejsebesta69@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK35 0900 0000 0051 1311 4007
Účet na sponzorský príspevok: SK35 0900 0000 0051 1311 4007

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, lyžovanie (snowboarding) Boardsparadise bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, lyžovanie (snowboarding) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 3.4.2017
Amatérsky športovec, hádzaná (hádzaná) SPORTA HLOHOVEC s.r.o. bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Amatérsky športovec, hádzaná (hádzaná) Slovenský zväz hádzanej bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Amatérsky športovec, hádzaná (hádzaná) SPORTAcademy Hlohovec bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2020
Amatérsky športovec, lyžovanie (snowboarding) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 25.1.2022
Amatérsky športovec, lyžovanie (snowboarding) SBX SLOVAKIA bez zmluvy/registrácia/člen 25.1.2022
Amatérsky športovec, vodné lyžovanie (wakeboard za vlekom) Klub vodného lyžovania Trixen Košice bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2022
Amatérsky športovec, vodné lyžovanie (wakeboard za vlekom) Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.