Grafická verzia

Hrušovský Michal, Ing.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 226526
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: michal.hrusovsky1@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru 21.4.2004 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 29.9.2016
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 29.9.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 21.4.2004 31.10.2022
Tréner tenis 26.5.2004 31.10.2018

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.