Grafická verzia

Hudec Martin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 226549
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: mhudecm@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub SAAG Šahy bez zmluvy/registrácia/člen 24.2.2004
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 24.2.2004
Tréner, tenis (tenis) Tenisový klub SAAG Šahy bez zmluvy/registrácia/člen 27.10.2009 31.10.2022
Tréner, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 27.10.2009 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis Tenisový klub SAAG Šahy bez zmluvy/registrácia/člen 3.5.2013 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 3.5.2013 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 22.3.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 27.10.2009 31.10.2022
Iný športový odborník tenis 3.5.2013 31.10.2018
Športový rozhodca tenis 3.5.2013 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Mgr. Martin Hudec FUTURE - TENISOVÁ ŠKOLA
IČO: 46528300
Miesto podnikania: Agátová 1225/1, 936 01 Šahy, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 12.2.2019

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.