Grafická verzia

Husár Adam

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 226577
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: adamhusar123@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub Slávia STU Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 23.11.2009
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 23.11.2009
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 5.12.2018 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis (tenis) Tenisový klub Slávia STU Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 5.12.2018 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 1.12.2018 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.