Grafická verzia

Jakubovič David, Mgr.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 226751
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: jakubovic77@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 7.1.2004
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 9.4.2010 31.10.2023
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz podnikanie 6.7.2016 31.10.2022
Tréner, tenis (tenis) Tennis club TALENT podnikanie 6.7.2016 31.10.2022
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub Zlaté Moravce bez zmluvy/registrácia/člen 5.11.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 13.4.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník tenis 9.4.2010 31.10.2023
Tréner tenis 6.7.2016 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Dávid Jakubovič
IČO: 50107224
Miesto podnikania: Staničná 2020/7, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 29.3.2021
ukončenie podnikania 1.11.2020 28.3.2021
oprávnenie na podnikanie 16.1.2018 31.10.2020

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.