Grafická verzia

Jamrichová Sandra

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 226765
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: jamrichova.sandra@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: SK11 1100 0000 0029 3209 4384

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) TC EMPIRE Trnava a.s. bez zmluvy/registrácia/člen 20.11.2006
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 20.11.2006
Tréner, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 23.5.2018 31.10.2023
Tréner, tenis TC EMPIRE Trnava a.s. bez zmluvy/registrácia/člen 23.5.2018 31.10.2023
Iný športový odborník, tenis Slovenský tenisový zväz dobrovoľník 25.8.2021 31.10.2021
Iný športový odborník, tenis TC EMPIRE Trnava a.s. dobrovoľník 25.8.2021 31.10.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 12.8.2021


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 23.5.2018 31.10.2023

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.