Grafická verzia

Jančovič Juraj

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 226780
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: jurajjancovic11@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 29.4.2004 31.10.2022
Tréner, tenis FORTUNA Trnava bez zmluvy/registrácia/člen 29.4.2004 31.10.2022
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 17.9.2004
Funkcionár JJ Tenis bez zmluvy/registrácia/člen 27.10.2020 31.10.2022
Funkcionár Západoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 27.10.2020 31.10.2022
Funkcionár Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 27.10.2020 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 22.10.2020


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 29.4.2004 31.10.2022
Iný športový odborník tenis 4.2.2005 31.10.2018

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.