Grafická verzia

Janda Miroslav

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 226784
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: mirojanda65@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 14.2.2005 31.10.2022
Tréner, tenis TENNIS JUNIOR TEAM MICHALOVCE bez zmluvy/registrácia/člen 14.2.2005 31.10.2022
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 3.7.2009
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2018 31.10.2021
Športový rozhodca, tenis (tenis) TENNIS JUNIOR TEAM MICHALOVCE bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2018 31.10.2021
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Mestský športový klub Poprad-Tatry bez zmluvy/registrácia/člen 12.10.2018
Funkcionár TENNIS JUNIOR TEAM MICHALOVCE bez zmluvy/registrácia/člen 15.11.2018 31.10.2021
Funkcionár Východoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 15.11.2018 31.10.2021
Funkcionár Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 15.11.2018 31.10.2021
Športový rozhodca, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 17.11.2019 31.10.2021
Športový rozhodca, tenis TENNIS JUNIOR TEAM MICHALOVCE dobrovoľník 17.11.2019 31.10.2021
Tréner, tenis Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 20.11.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 15.2.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis
Tréner tenis 20.6.1994 31.10.2022
Iný športový odborník tenis 24.3.2018 31.10.2019
Športový rozhodca tenis 24.3.2018 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Miroslav Janda Poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti športu
IČO: 33696659
Miesto podnikania: Varšavská 2494/22, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 27.11.2020

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.