Grafická verzia

Jedinák Martin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 226875
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: mhatju@azet.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 4.12.2003
Tréner, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 2.9.2004 31.10.2022
Tréner, tenis Tenisový klub MLADOSŤ Košice bez zmluvy/registrácia/člen 2.9.2004 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz zmluva o výkone činnosti športového odborníka 4.2.2005 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis (tenis) Tenisový klub MLADOSŤ Košice zmluva o výkone činnosti športového odborníka 4.2.2005 31.10.2022
Funkcionár Tenisový klub MLADOSŤ Košice bez zmluvy/registrácia/člen 23.3.2017 31.10.2022
Funkcionár Východoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 23.3.2017 31.10.2022
Funkcionár Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 23.3.2017 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 8.10.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 2.9.2004 31.10.2022
Športový rozhodca tenis 4.2.2005 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Martin Jedinák - MJ TENIS
IČO: 41223888
Miesto podnikania: Klimkovičova 3105/27, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 25.10.2018

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.