Grafická verzia

Jedinák Peter, Ing.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 226876
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: tkmladost@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, tenis Slovenský tenisový zväz podnikanie 17.2.2004 31.10.2022
Tréner, tenis Tenisový klub MLADOSŤ Košice podnikanie 17.2.2004 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz zmluva o výkone činnosti športového odborníka 26.5.2004 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis (tenis) Tenisový klub MLADOSŤ Košice zmluva o výkone činnosti športového odborníka 26.5.2004 31.10.2022
Funkcionár Tenisový klub MLADOSŤ Košice bez zmluvy/registrácia/člen 23.3.2017 31.10.2022
Funkcionár Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 23.3.2017 31.10.2022
Funkcionár Východoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 23.3.2017 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 2.11.2018
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 2.11.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 17.2.2004 31.10.2022
Športový rozhodca tenis 26.5.2004 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Ing. Peter Jedinák - PEJ TENIS SHOP
IČO: 14385759
Miesto podnikania: Narcisová 421/1, 040 11 Košice - mestská časť Západ, Slovenská republika


Právny stav Od Do
ukončenie podnikania 1.11.2020
oprávnenie na podnikanie 28.11.2018 31.10.2020

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.