Grafická verzia

Jedináková Patrícia

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 226879
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: stacky1@azet.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru 30.9.2009 31.10.2022
Tréner, tenis (tenis) Tenisový klub MLADOSŤ Košice dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru 30.9.2009 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 19.3.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 30.9.2009 31.10.2022
Iný športový odborník tenis 17.3.2018 31.10.2019

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.