Grafická verzia

Jeleník Lukáš, Mgr.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 226884
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: lukas_jelenik@yahoo.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub Kúpele Piešťany bez zmluvy/registrácia/člen 18.2.2004
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 18.2.2004
Tréner, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 1.10.2020 31.10.2022
Iný športový odborník, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 21.5.2021 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 30.9.2020


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 1.10.2020 31.10.2022
Iný športový odborník tenis 21.5.2021 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.