Grafická verzia

Jobus Miroslav

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 226909
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: miroslav.jobus@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub TK 77 Skalica bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2012
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2012

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.