Grafická verzia

Jovanovič Marko

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 226919
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: academy@unitedtennis.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 14.1.2004
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 27.11.2017 31.10.2022
Funkcionár United Tennis Academy bez zmluvy/registrácia/člen 15.12.2020 31.10.2022
Funkcionár Bratislavský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 15.12.2020 31.10.2022
Funkcionár Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 15.12.2020 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 18.3.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 14.10.2017 31.10.2022
Iný športový odborník tenis 19.3.2019 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.