Grafická verzia

Jurík Peter

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 226958
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: petoj80@orangemail.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 9.6.2004

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 15.2.2005 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Peter Jurík
IČO: 41474040
Miesto podnikania: Gessayova 2570/47, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 1.1.2017

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.