Grafická verzia

Juríková Lenka

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 226959
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: lenkajurikova90@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 28.11.2003
Tréner, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 3.6.2020 31.10.2023
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub Kúpele Piešťany bez zmluvy/registrácia/člen 3.11.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 3.6.2020 31.10.2023

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.