Grafická verzia

Kališ Branislav, Ing.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 227019
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: branislavkalis@yahoo.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub Žilina bez zmluvy/registrácia/člen 29.3.2004
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 29.3.2004
Tréner, tenis Slovenský tenisový zväz podnikanie 11.10.2005 31.10.2023
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 17.4.2014 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis (tenis) Tenisový klub Žilina podnikanie 17.4.2014 31.10.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 15.11.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 11.10.2005 31.10.2023
Športový rozhodca tenis 17.4.2014 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Ing. Branislav Kališ
IČO: 45973717
Miesto podnikania: Krátka 1649/7, 010 08 Žilina, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 1.1.2017

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.