Grafická verzia

Kubík Miroslav

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 227672
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: kubikmiroslav34@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 22.4.2009
Funkcionár "TENIS KLUB VRÚTKY" bez zmluvy/registrácia/člen 6.11.2018 31.10.2022
Funkcionár Stredoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 6.11.2018 31.10.2022
Funkcionár Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 6.11.2018 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 21.2.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 22.4.2004 30.4.2018
Iný športový odborník tenis 4.5.2004 31.10.2021
Športový rozhodca tenis 4.5.2004 31.10.2018

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Miroslav Kubík
IČO: 47984350
Miesto podnikania: Sv.Cyrila a Metoda 3416/6, 038 61 Vrútky, Slovenská republika


Právny stav Od Do
ukončenie podnikania 1.11.2020
pozastavenie podnikania 6.11.2019 31.10.2020
oprávnenie na podnikanie 1.1.2017

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.