Grafická verzia

Kyselovič Michal

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 227821
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: michalkyselovic@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 26.10.2011 31.10.2021
Tréner, tenis (tenis) Tenisový klub Slovan Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 26.10.2011 31.10.2021
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 13.3.2017 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis (tenis) Tenisový klub Slovan Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 13.3.2017 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 22.2.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 26.10.2011 31.10.2021
Športový rozhodca tenis 9.3.2017 31.10.2022
Iný športový odborník tenis 9.3.2017 31.10.2018

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.