Grafická verzia

László Vladimír

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 227890
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: vladimir.laszlo1@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 4.12.2003
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz dobrovoľník 30.1.2004 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis (tenis) Tenisový klub MLADOSŤ Košice dobrovoľník 30.1.2004 31.10.2022
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Telovýchovná jednota Slávia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice bez zmluvy/registrácia/člen 10.5.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 30.1.2004 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.