Grafická verzia

Lazorová Angela, Mgr.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 227903
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: lazorova.angela@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz dobrovoľník 27.5.2004 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis (tenis) Občianske združenie ŠK Odema dobrovoľník 27.5.2004 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 9.6.2016
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 9.6.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 27.5.2004 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.