Grafická verzia

Lecsö Peter

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 227904
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: pelecs@mail.t-com.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 27.5.2004 31.10.2021
Športový rozhodca, tenis (tenis) Mestský tenisový klub Rimavská Sobota bez zmluvy/registrácia/člen 27.5.2004 31.10.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 18.8.2017
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 18.8.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 27.5.2004 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.