Grafická verzia

Lešniak Tibor

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 227934
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: tiborlesniak1@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, tenis Slovenský tenisový zväz dobrovoľník 20.4.2004 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis Športový klub PEPAS Slovenská Ľupča dobrovoľník 20.4.2004 31.10.2022
Funkcionár Tenisový club STŠ Michalovce bez zmluvy/registrácia/člen 18.2.2008 31.10.2021
Funkcionár Východoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 18.2.2008 31.10.2021
Funkcionár Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 18.2.2008 31.10.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 28.2.2017
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 28.2.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 20.4.2004 31.10.2022
Tréner tenis 20.4.2004 31.5.2017

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.