Grafická verzia

Lisý Martin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 227976
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: martin.lisy1@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Liptovský tenisový klub Liptovský Mikuláš bez zmluvy/registrácia/člen 18.3.2010
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 18.3.2010
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Futbalový klub FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka bez zmluvy/registrácia/člen 25.3.2012
Športový rozhodca, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 3.3.2020 31.10.2021
Športový rozhodca, tenis Liptovský tenisový klub Liptovský Mikuláš bez zmluvy/registrácia/člen 3.3.2020 31.10.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis
Športový rozhodca tenis 17.3.2018 31.10.2021
Iný športový odborník tenis 17.3.2018 31.10.2019

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.