Grafická verzia

Longauer Tomáš, Ing.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228002
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: longauer.tomas@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub Podbrezová bez zmluvy/registrácia/člen 21.1.2004
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 21.1.2004
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 31.5.2004 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis (tenis) Tenisový klub Podbrezová bez zmluvy/registrácia/člen 31.5.2004 31.10.2022
Funkcionár, tenis (tenis) Tenisový klub Podbrezová bez zmluvy/registrácia/člen 20.4.2018 31.10.2022
Funkcionár, tenis (tenis) Stredoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 20.4.2018 31.10.2022
Funkcionár, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 20.4.2018 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 28.9.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 31.5.2004 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.