Grafická verzia

Leskovianská Jana

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228093
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: jmackova1@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 15.11.2016 31.10.2022
Tréner, tenis (tenis) Tenisový klub Nová Dubnica bez zmluvy/registrácia/člen 15.11.2016 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 21.3.2017 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis (tenis) Tenisový klub Nová Dubnica bez zmluvy/registrácia/člen 21.3.2017 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 22.3.2017
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 22.3.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 6.11.2016 31.10.2022
Iný športový odborník tenis 18.3.2017 31.10.2018
Športový rozhodca tenis 18.3.2017 31.10.2020
Športový rozhodca tenis 18.3.2017 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Jana Leskovianská
IČO: 52141888
Miesto podnikania: Petra Jilemnického 28/12, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika


Právny stav Od Do
pozastavenie podnikania 23.8.2021 23.8.2023
oprávnenie na podnikanie 27.12.2018

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.