Grafická verzia

Adamovič Nikola

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228482
Štátna príslušnosť: Srbská republika
Dátum narodenia: 11.7.1970
Kontaktná adresa: Vilová 25, 85101 Bratislava, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: nikolaada@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 13.3.2017 31.10.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 15.3.2017
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 15.3.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník tenis 9.3.2017 31.10.2020

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.