Grafická verzia

Andrus Michal

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228514
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 30.5.1974
Kontaktná adresa: Vrabeľská 29, 94901 Nitra, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: michal.andrus@fireservis.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2017 31.10.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 29.3.2017
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 29.3.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník tenis 25.3.2017 31.10.2020

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.