Grafická verzia

Antol Peter

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228530
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 22.2.1976
Kontaktná adresa: Bartosiewicza 2, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: peter.antol@sano.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 22.3.2018 31.10.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 26.3.2018
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 26.3.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník tenis 16.3.2018 31.10.2019

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.