Grafická verzia

Arbet Adam

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228538
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: adam.arbet@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 19.11.2008
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Športový klub HSC Piešťany bez zmluvy/registrácia/člen 5.11.2019
Iný športový odborník, tenis Slovenský tenisový zväz dobrovoľník 31.5.2021 31.10.2022
Iný športový odborník, tenis Tenisový klub Kúpele Piešťany dobrovoľník 31.5.2021 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 26.5.2021


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.