Grafická verzia

Auxtová Lucia, PhDr.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228548
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: luciaauxtova93@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 26.10.2011 31.10.2021
Tréner, tenis (tenis) TŠP - tenisová škola Petržalka dobrovoľník 26.10.2011 31.10.2021
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 30.3.2012 31.10.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 22.3.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 26.10.2011 31.10.2021
Iný športový odborník tenis 30.3.2012 31.10.2023

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.