Grafická verzia

Bača Jozef

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228583
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: miskokeve@azet.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 27.5.2004 31.10.2021
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 25.4.2005 31.10.2021
Tréner, tenis (tenis) Tenisový klub Dolné Kysuce RSPNKL bez zmluvy/registrácia/člen 25.4.2005 31.10.2021
Funkcionár Tenisový klub Dolné Kysuce RSPNKL bez zmluvy/registrácia/člen 26.9.2018 31.10.2021
Funkcionár Stredoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 26.9.2018 31.10.2021
Funkcionár Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 26.9.2018 31.10.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 13.12.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník tenis 27.5.2004 31.10.2021
Tréner tenis 25.4.2005 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.