Grafická verzia

Bača Michal

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228585
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: miskokeve@azet.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2003
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz zmluva o výkone činnosti športového odborníka 21.4.2010 31.10.2021
Tréner, tenis (tenis) Tenisový klub Dolné Kysuce RSPNKL zmluva o výkone činnosti športového odborníka 21.4.2010 31.10.2021
Tréner, tenis (tenis) Tenisový klub Žilina zmluva o výkone činnosti športového odborníka 21.4.2010 31.10.2021
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz zmluva o výkone činnosti športového odborníka 13.4.2011 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis Tenisový klub Žilina zmluva o výkone činnosti športového odborníka 13.4.2011 31.10.2022
Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) Slovenský zväz bedmintonu bez zmluvy/registrácia/člen 19.8.2019
Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) Academic Žilinská univerzita v Žiline bez zmluvy/registrácia/člen 19.8.2019
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub Žilina bez zmluvy/registrácia/člen 25.10.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 21.4.2010 31.10.2021
Športový rozhodca tenis 13.4.2011 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Bača Michal
IČO: 46190376
Miesto podnikania: Kysucký Lieskovec 208, 023 34 Kysucký Lieskovec, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 22.10.2018

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.