Grafická verzia

Baláž Milan

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228632
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: milan.balaz@outlook.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru 30.3.2004 31.10.2021
Športový rozhodca, tenis (tenis) TC EMPIRE Trnava a.s. dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru 30.3.2004 31.10.2021
Funkcionár, tenis (tenis) TC EMPIRE Trnava a.s. bez zmluvy/registrácia/člen 18.2.2008 31.10.2022
Funkcionár, tenis (tenis) Západoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 18.2.2008 31.10.2022
Funkcionár, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 18.2.2008 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 14.4.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 30.3.2004 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.